תוכנת מוקד 106 משולב

מערכת ניהול מוקד עירוני/יישובי/ביטחוני לאיסוף ומעקב טיפול בתלונות הציבור
תוכנת מוקד 106 משולב
מוקד עירוני - תלונות הציבור, יש מי שמקשיב לכם
כלל הטפול בתלונות האזרח, מעקב על הטפול כולל בדיקת שביעות רצון, מכתב אוטומטי לתושב ושמירה על אמנת האזרח מוקד עירוני(106)

מוקד פניות הצבור


הצורך


כל מערכת הנותנת שירותים לצבור צריכה להיות ערוכה לקבלת פניות מן הצבור הן לצורך הספקת מידע, הן לצורך הספקת שירותים והן לצורך קבלת תלונות/דרישות מן הצבור.כל פניה ו/או תלונה מטופלת בתהליך מובנה המשתף פעילויות שונות מצד גורמים שונים בארגון, עד למתן פתרון כולל וסופי.

כמות הפניות, מגוון הפעילויות ועמידה בלוחות זמנים, מחייבת מערכת ממוחשבת לניהול, לשליטה ולבקרה על כל הפניות ועל כל התהליכים הנדרשים.


הפתרון


"אתרוג" ? חברת קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ פיתחה מערכת ממוחשבת לשליטה ולבקרה של כל הפעילויות הנעשות בתחום פניות/תלונות הצבור."
אתרוג" ? מערכת הנותנת מענה הן לפניות שוטפות/דחופות והן לפניות מתמשכות, תוך בצוע של תהליך מובנה החל מהעברת הפניה לטיפול הגורמים המתאימים בארגון, מעקב אחר הטיפולים והפעילויות המתבצעים עד לסיומם לשביעות רצון כל הגורמים המעורבים לרבות הפונים.


מעקב על עמידה בלוחות הזמנים מאפשר בקרה יעילה בכל הדרגים הביצועים והניהוליים.


מערכת מיפוי ממוחשב G.I.S. משולבת במערכת ומאפשרת ניתוח הפניות/התלונות בחתכים שונים ובפריסה גיאוגרפית לצורך טיפול יסודי בבעיות אקוטיות.


המערכת מפיקה דוחות תקופתיים מוגדרים ומכילה מחולל דיווחים ליצירת דוחות מזדמנים נדרשים.


אין הגבלה במספר העמדות. המערכת משתלבת בכל רשת תקשורת סטנדרטית ומוגנת על ידי מערכת הרשאות לכל בעל תפקיד.


מסכי מנהלים מאפשרים למנהלים בארגון לשלוט בכל הפעילויות ולקבל דוחות חריגים, דוחות סיכום וגרפים מסוגים שונים.