עדכוני תוכנת שרקרק למוקדי אבטחה וביטחון (6.0)

עדכוני תוכנת שרקרק למוקדי אבטחה וביטחון (6.0)
אנו בקומפיוצ'ר ממשיכים להוסיף יכולות למערכת ניהול חדרי המלחמה - שרקרק, המופעלת בישובים, מוסדות, מתקנים ומפעלים פרטיים וביטחוניים בארץ ובעולם. ריכזנו עבורכם את העדכונים האחרונים שנוספו לטובת המשתמשים בתוכנה.

 
שינויים כלליים:

 1. שינוי עיצוב הצגת ערכים ברשימה כך שיהיו ברורים יותר ונעימים יותר לעין.


 1. הוספת מודול של שרת דוחות אוטומטיים.
•מודול זה מאפשר להפיק דוחות מוגדרים באופן אוטומטי ולשלוח כל דו"ח בדוא"ל לעד 3 נמענים.
•הדו"ח יכול להיות בפורמט Pdf (דו"ח מעוצב) או Excel (קובץ גולמי).
•תדירות ההפקה של כל דו"ח יכולה להיות שעתית, יומית, שבועית או חודשית.
•ניתן להגדיר לכל דו"ח חתך בסיסי וגם להוסיף שאילתת SQL לפי הצורך (בהנחייה של קומפיוצ'ר מחשבים)
•מרבית הדוחות של השרקרק יכנסו בהדרגה למודול הזה.
 1. הדוחות הקיימים כרגע הם:
  1. דו"ח ארועים למנוי
  2. דו"ח הגעת סייר
  3. דו"ח מנויים ללא ארוע מסוים.
  4. דו"ח מנויים מטרידים לפי היומן (ארועים).
  5. דו"ח קב"טים.

 1. שיפור כל נושא פתיחת מצלמות דרך המטריצה:
  1. פתיחה מהירה ביותר של המצלמות במטריצה בחברות הבאות: Dahua, Hikvision, Provision, Uniview, Anteco JfTech.
  2. כאשר יש מערכת עם מצלמותIP  איטיות/בעיות רוחב פס, עדיין יקח זמן להתחבר.
  3. בוטלה ההגבלה של פתיחת 10 מצלמות במטריצה של Provision.
  4. אפשרות הקלטה וצפיה בהקלטות מקומיות של המטריצה.
 2. כדי לשפר את מהירות זמני פתיחת מצלמות, יש לוודא שרשימת המצלמות מלאה ולסמן "פתיחת מצלמות מהרשימה בלבד"
 3. הוספת אפשרות להגבלת זמן הקלטה בחברות הבאות: Dahua, Hikvision, Provision, Uniview, Anteco JfTech.  (לא במצב של מטריצה). ברירת מחדל 15 דקות.
 4. הוספת אפשרות להגבלת זמן צפיה במצלמות. ברירת מחדל 0.
 5. הוספת שאילתה חדשה "שאילתת מנויים ללא ארוע מסוים", שאילתה זו מאפשרת לשלוף את כל המנויים שלא היה להם ארוע מסוים בתקופה שמוגדרת. (שאילתת יומן הפוכה).
 6. הוספת אפשרות להגדרת "שליחת סמס/דוא"ל ברמת קוד ארוע גלובלי לפרוטוקול".
זה מאפשר להגדיר כשמתקבל קוד ארוע מסויים מפרוטוקול מסויים שישלח עד 6 סמס/דוא"ל באופן אוטומטי במקום למנוי.
  1. כדי להגדיר שליחת סמס/דוא"ל, יש להקיש קליק ימני על קוד הארוע ולבחור בתפריט "שליחת סמס/דוא"ל"
  2. להלן הלוגיקה של ההגדרה:
   1. כאשר מתקבל ארוע נבדק קודם כל אם הוגדר ברמת הפרוטוקול שלו שליחת סמס/דוא"ל.
   2. במידה ומוגדר ברמת הפרוטוקול, זה ידרוס את ההגדרה הכללית של הסמס/דוא"ל ברמת המנוי וכן ברמת של אזור/משתמש/ציוד.
   3. אם רוצים לשלוח למנוי סמס/דוא"ל לקוד הארוע הזה, אז יש להגדיר את שליחת הסמס/דוא"ל ברמה של קודי ארוע למנוי וזה הדבר היחיד שמבטל פרטנית את ההגדרה הגלובלית.
 1. הוספת אפשרות לעדכון/מחיקה של מס' טלפון/כתובת דוא"ל בכל קודי הארוע הגלובלים במערכת.
 1. הוספת נושא של עדכוני החלפת משמרת שמאפשר להעביר הודעות למוקדנים בין המשמרות.
  1. יש להגדיר בפרמטרים בתוכנה, מי הן קבוצות המשתמשים ששייכות למוקדנים.
  2. ניתן להגדיר בפרמטרים קיצור דרך להקפצת חלון הוספת עדכוני משמרת.
 1. חלון הוספת עדכוני משמרת מאפשר להוסיף הודעה חדשה, לעדכן הודעה קיימת או למחוק הודעה קיימת.
  1. בזמן הוספה, ההודעה תתווסף לכל המשתמשים הפעילים ששייכים לקבוצה בסעיף 9.1. (כל אחד רשאי להוסיף)
  2. בזמן עדכון הודעה, ההודעה תתעדכן אצל כל המשתמשים והדגל האם המשתמש קרא את ההודעה יתאפס. (דורש הרשאה 3 בשרקרק הכללי).
  3. בזמן מחיקה, ההודעות תמחקנה מכל המשתמשים. (דורש הרשאה 4 בשרקרק הכללי).
  4. ניתן להגדיר עד מתי ההודעה בתוקף ואחרי התאריך הזה, היא לא תופיע יותר למשתמשים שעדיין לא קראו את ההודעה.
 2. כאשר משתמש נכנס עם השם שלו, יופיע חלון עם כל ההודעות שהוא עדיין לא אישר את הקריאה שלהן.
 1. במידה והמשתמש לא מאשר את הקריאה, הוא לא יוכל להכנס לתוכנה או לבצע החלפת משמרת.

 1. עדכוני הSDK הבאים:
  1. Pikok Provision לגרסה 1.2.0.134.  פתרו בעיות של תקיעה בזמן ניתוק באמצע החיבור/צפיה.
  2. Companics ICatch, פתרו בעית חיבור למערכות בעקבות עדכוני תוכנה של ה DVR/NVR.

 1. הוספת ביצוע בדיקה בשאילתות השונות אם לא הוגדר מתאריך ואז תוצג אזהרה האם להמשיך. המטרה למנוע שאילתה ארוכה שתוקעת את המחשב.
 2. הוספת תמיכה בחיוג דרך מרכזית IP של יורוקום פנסוניק.
 3. הוספת תמיכה בחיוג דרך מרכזית 4Tune.
 4. הוספת תמיכה בקבלת ארועים ישירות מהענן של ריסקו בפורמט SIA.

פרמטרים:
 1. הוספת פרמטר קבוצות משתמשים המוגדרות כמוקדנים שמציין איזה קבוצות משתמשים שייכות למוקדנים לצורך הצגת עדכון החלפת משמרת.
 2. הוספת פרמטר לאחר כמה דקות עוצרים את ההקלטה? אם יש ערך גדול מ0, אז ההקלטה של המצלמות תפסיק אוטומטית כשהזמן יעבור. המצלמות נשארות פתוחות.
 3. הוספת פרמטר לאחר כמה דקות עוצרים את הצפיה? ברירת מחדל 0. אם יש ערך, אז אם לא נכנס שום ארוע חדש למנוי, המצלמות יסגרו אוטומטית.
 4. הוספת פרמטר האם לבצע זום אוטומטי במבצעי ? אם מסומן, המיפוי מתמקד באופן אוטומטי רק על הארועים הקיימים. אם לא מסומן, לא מתמקד בכל פעם.
 5. הוספת הפרמטר כמה דקות מהפעלה לא להוריד ארועי מצלמות לחרום ? אם יש ערך והיתה הפעלה, אז ארועי תנועה/אנליטיקה של המצלמות לא ירדו לחרום בטווח הזה.

כרטיס מנוי:

 1. הוספת אפשרות ליצוא רשימת אזורים/משתמשים/ציוד למנוי ע"י קליק ימני על הרשימה הרלוונטית.
 2. הוספת אפשרות למחוק בבת אחת את כל אנשי הקשר למנוי ע"י קליק ימני על רשימת אנשי הקשר.
 3. הוספת אפשרות למחוק בבת אחת את כל המשתמשים למנוי ע"י קליק ימני על רשימת המשתמשים.
 4. הוספת אפשרות למחוק בבת אחת את כל האזורים למנוי ע"י קליק ימני על רשימת האזורים.
 5. הוספת אפשרות למחוק בבת אחת את כל המצלמות למנוי ע"י קליק ימני על רשימת המצלמות.
 6. הוספת השדה "תאריך חיבור" למוקד רואה.
 7. שינוי הרשאת עדכון שורה חשובה להרשאה 4 בכרטיס המנוי.
 8. הרחבת נושא מערכת אש:
  1. הוספת השדות הבאים דגם מערכת, סוג חייגן, תאריך התקנה, מחובר לכיבוי אש, שם תחנת כיבוי, מחובר למוקד ותאריך ביקורת הבאה.
  2. הוספת טבלת גלאים של מערכת האש.
 1. הוספת אפשרות ליצוא רשימת הגלאים למנוי ע"י קליק ימני על הרשימה הרלוונטית.
שאילתת מנויים:

 1. הוספת חתך על השדות החדשים בכרטיס המנוי.
 2. הוספת אפשרות להוספה/עדכון/מחיקת הוראות מיוחדות לתוצאת החתך.

 1. הוספת אפשרות להוספה/עדכון/מחיקת עדכון זמני לתוצאת החתך.

שאילתת מנויים שלא שידרו:
 1. שיפור בתיקון השאילתה כך שבמקרה שיש מנוי שיש לו 2 יחידות קוויות ואחת לא שידרה בכלל/לא שידרה בשעות שהוגדרו, אז הוא כן יוצג בשאילתה כמנוי לא משדר.
 2. הצגה של "* לא התקבל אף ארוע *" רק בעמודה שיש מספר מנוי  מקביל. הכוונה שאם יש גם קווי 2 והוא לא שידר בכלל, אז תוצג ההודעה הזו. במידה ואין למנוי קווי 2, אז תוכן העמודה הזו יהיה ריק.
ככה יותר קל לזהות היכן לא היו שידורים/מתי היה השידור האחרון.


שאילתת רישומי קשר:
 1. הוספת מיון "מיועד ל... + תאריך ושעת הטיפול" בדו"ח רישומי קשר .
 2. בזמן בחירת המיון הנ"ל, מודפס דו"ח במבנה חדש:


שאילתת נטרולים זמניים:
 1. הוספת חתך על תאריך הגדרת נטרול זמני.