מבט לעיר מאובטחת


מערכת "מבט" החדשה הינה מערכת חוצת ארגון המספקת מענה להכנה ולתפעול הביטחון ברשות המקומית ברגיעה ובחרום בכל המכלולים, האגפים ומחלקות הרשות.

המערכת הינה שדרוג משמעותי של תוכנת מל"ח הן בתחום התכנים והן בתחום הוויזואלי.

יישום העיקרון לרציפות התפקוד, באופן מרבי, פתח למכלולים מענה רחב לתפעול ממוחשב של נושאים המשרתים ברגיעה את המחלקות לסוגיהן.

מבט, החלופה המתקדמת של תוכנת 'שועל'

מערכת מל"ח הוותיקה הופעלה במעל 50% מהרשויות המקומיות. לאחרונה קיבלנו בקשות מלקוחותינו להפעיל מחדש את מערכת "מבט" המשודרגת.

אנו גאים במיוחד במודול "דוכיפת" – מערכת ניהול אירועים אחת לרגיעה ולחרום החוסך מעבר לתוכנה נוספת. מהלך זה הביא לטיוב צורת הטיפול באירועי שגרה במוקד העירוני. לצורך מענה למערכת ה"שועל" אנו מספקים דוחות עדכון חוזר.

מערכת מבט לרשות – מחיר

התקנת מערכת "מבט" החדשה תבוצע מרחוק ללא עלות רכישה. המערכת תותקן ברשת המחשבים של הרשות המקומית ותשרת את כל המכלולים והמחלקות. עלות השימוש החודשית – 1000 ש"ח + מע"מ.

עם ההטמעה תבוצע הדרכת צוות הפעלת החמ"ל/מוקד.

התוכנה זמינה להתקנה מידית.