מערכת מבט – חירום/מל"ח (משק לשעת חירום) 

תוכנות הביטחון של קומפיוצ'ר מופעלות בעשרות רשויות מקומיות, בארגונים גדולים, במשרדי ממשלה, בחברות אבטחה ובחו"ל.

ניסיון של עשרות שנים של הצוות המוביל בחברה עם אפיון משותף של בכירים ממשרדי ממשלה, מרח"ל, מהמשטרה, ממשרד החינוך ומעשרות לקוחותינו הוביל לתשתית נתונים ותהליכים ברמה גבוהה.

מערכות החרום משלבות את כל המכלולים ומחלקות הרשות המקומית למערכת בטחון אחודה המופעלת ברשויות מקומיות – מערכת מבט. הצורך ברציפות התפקוד בין מצב רגיעה וחרום במרכז הפעלה ובגורמי השטח, הוביל להרחיב את מערכות החרום לתפעול שוטף בעתות רגיעה. ואכן המערכות מייעלות את האגפים השונים הן למטרות רגיעה והן למצבי חרום.

מערכת מבט הינה תוכנה מתקדמת רב שכבתית, לניהול אירועים, משימות ותשתיות, ולהצגת כשירות הארגון ברגיעה, במוכנות לחרום ובתפעול בחרום.

מבט, מתוצרת קומפיוצ'ר, נותנת מענה לצרכים המרובים של הרשות המקומית בתחומי הביטחון והחירום.

דוכיפת

ליבת מערכת מבט הינה ה"דוכיפת" – מערכת ניהול "היברידית" לרגיעה ולחרום, המתכללת את כל יישומי הביטחון והאבטחה, ניהול האירועים (לרבות תפעול החמ"ל/מרכז הפעלה), הפניות והמשימות – משדרגת אותם ויוצרת אינטגרציה ביניהם על מסד נתונים אחוד. 

חירום/מל"ח

המרכיב המרכזי השני במערכת מבט – חירום/מל"ח.

תוכנת "מלח" הינה תיק תכנון ממוחשב לשעת חרום.

מערכת זו מהווה תוכנת עזר לכל בעלי התפקידים בעירייה העוסקים בהתארגנות לחירום ובטיפול בזמן חירום ומאפשרת ניהול פעילויות המחלקות וניהול האירועים לפי תהליכי עבודה סדורים הניתנים למעקב, ריכוז המיידעים ותפעול אופטימלי של העירייה.

התוכנה מבוססת על הנחיות פקע"ר ו/או ה'קונטרסים' הוראות רח"ל' (רשות חירום לאומית) והרשויות הייעודיות בדבר ההתארגנות, איסוף הנתונים והפעילויות הנדרשות לביצוע בכל רשות מקומית בשעת רגיעה לקראת שעת חרום והפעלת הרשות במצבי החרום.

תוכנה חשובה זו, נותנת מענה להכנת הרשות ברגיעה לקראת מצבי חרום ותפעול הרשות בחרום בכל תחומי החיים להם אחראית הרשות המקומית בשעת חרום: 

כוח אדם ומתנדבים, חינוך והפעלת בני נוער, מים וביוב, הנדסה, חשמל, דלק, תחבורה והיסעים, חקלאות, מקלטים ציבוריים, מזון / משק כללי, בריאות, הגנת הסביבה, פס"ח – פינוי סעד וחללים, מידע לציבור והתנהגות אוכלוסייה.

יכולת התפעול בחירום מושתתת על:

 1. התשתיות העומדות לטובת העיר והן:
  1. כוח אדם:
   1. איוש תפקידים
   2. ציוות למתקנים
   3. ריתוק משקי – הליך ממוחשב אוטומטי מול משרד הכלכלה
 2. מתנדבים:
  1. כוח עזר משלים לכוח האדם הן בשגרה והן בחרום.
 3. מתקנים:
  1. חיוניים
  2. ציבוריים
  3. ייחודיים לחירום
 4. מלאים ואמצעים:
  1. אלונקות
  2. מיכלים לחלוקת מים
  3. גדרות
  4. דיזל-גנרטורים
  5. אמצעים לתיקון דחוף של רשתות מים וביוב

2. רמת המידע ותכולתו: 

המטרה הינה לספק מידע מכסימלי, חיוני והכרחי, להבטחת זמינות מיטבית לניצול יעיל ומהיר. כגון:

מיקום, גישה בחרום, מנהל/אחראי בחרום, ציוות בחירום. לעיתים יחסית לכושר התכולה של המתקן, יכולת תפוסה מירבית בחרום, ציוד נדרש לחרום – פריטים וכמויות,  איחסון – במתקן ו/או במחסן, אמצעי שינוע.

כמו כן, כוללת התוכנה :

– כלי עזר ניהוליים:

∙ ספר טלפונים

∙ הפקת מכתבים ומדבקות

∙ דוחות ניהוליים והצגה גרפית לריכוזי נתונים

∙ מיפוי ממוחשב – מאפשר הצגת כל פריט מידע הנושא כתובת, על גבי מפה דיגיטאלית וקטורית.   שיטת מיפוי ייחודית המאפשרת הצגת נתונים מהירה ומאידך אינה מחייבת חומרה ייעודית. מאפשרת הצגת שכבות מיפוי מכל יישום שאליו התוכנה מצורפת או ניגשת אליו.

– ממשקים

 • ממשק מרותקי משק מול משרד הכלכלה
 • ממשק ריתוק רכבים מול משרד התחבורה
 • ממשק מפעלים חיוניים מול משרד הכלכלה
 • ממשקים מול נתוני הרשות המקומית בעיקר בנושאי כ"א, חינוך ומיפוי ממוחשב

יתרונות המערכת

1. גישה מידית למידע חיוני

2. עדכון מהיר ואיכותי של הנתונים

3. רציפות תפקודית – מעבר רציף מרגיעה לחירום.

4. מחולל דוחות המאפשר יצירת דוחות חדשים ללא צורך במתכנת.

5. ריתוק משקי בהליך אוטומטי ממוחשב מול משרד הכלכלה.

6. המערכת מסופקת עם נתוני ריתוק משקי של כח אדם המאושרים על ידי משרד הכלכלה ונכונים למועד התקנת התוכנה

7. הצגת נתונים בשכבות מידע על גבי מפה ממוחשבת.

8. ניהול מתנדבים ברגיעה ובחירום.

9. ניהול מקלטים ובקרותיהם.

10. אלמנטים מיוחדים מופעלים בחרום כגון: חלוקת מים, מעקב על אוכלוסיית מפונים, מעקב על מפונים/שוהים במתקני פינוי/קליטה, ועוד.

11. המערכת ניתנת להתקנה הן ברשת מחשבים והן במחשב עצמאי.

12. ניתן להפעיל את המערכת ברשת הארגון ללא הגבלה במספר תחנות ומשתמשים.

תכולת המערכת מוצגת להלן כולל ממשק לשועל

סודרנושא ראשיתרומת מערכת מבט בשגרה
1רציפות תפקודיתכל התחומים והנושאים בנויים על העיקרון של שמירת הרציפות התפקודית.
2מיפוי ממוחשבהמיפוי כולל מעל 100 שכבות מידע. ניצן לצרף מידע מהמיפוי המקומי ולקבל היקף נתונים רחב. ככלל המערכת אינה תלויה בקיום אינטרנט.המיפוי מבוסס על open-street-map (ללא עלות) או על מפת הרשות.אין מגבלה על מספר עמדות התפעול או מספר שכבות המידע
3ניהול אירועיםמספק מענה מלא לצרכי הרשות המקומית בתפעול חמ"ל, לרבות:- פתיחת אירוע בנעיצה במפה, לפי כתובת ועוד.- סוג ומיקום האירוע מפעיל סד"פ ברמת החמ"ל/ המוקד וברמת המחלקות.- מכותבים לפעולה ולידיעה מקבלים את פרטי האירוע בטכניקות מגוונות.- זרימת המידע לרוחב.- הפעלת כוחות העזר העירוניים.- יצירת תמונת מצב ממוחשבת עדכנית.- הטלת משימות ומעקב על ביצוען.- כשירות הרשות המקומית.לתפעול ברגיעה הוספנו את אמנת האזרח, שביעות רצון התושבים ועוד. מוקד עירוני הנהנה גם מתפיסות החרום משפר את הביצוע גם ברגיעה.
4כוח אדם – פרטי העובד הייחודיים לחרום. – תכנון וארגון מערך כ"א לחירום לפי תפקידים ואיוש. פעילות בשגרה לקראת חרום.- ריתוק משקי: מנגנון מוחשב, בהליך אוטומטי ברובו, לעדכון הדדי, כ"א של הרשות המקומית מול משרד הכלכלה. – שיבוץ עובדים למשימות אד-הוק.- ניתן לקבל ממשק מול כח אדם של הרשות המקומית.
5מתנדביםהמטרה: תגבור כ"א באמצעות מתנדבים
במבט קיימים מנגנונים: – לניהול פעילויות מסוגים שונים ושיבוץ מתנדבים לפעילויות אלו. – לרישום ולניהול מתנדבים.כל רשות מקומית מסתייעת במתנדבים בשגרה באופן שוטף ורציף. 
ניהול מתנדבים בשגרה ובחירום במנגנון אחיד
6חינוך  התכולה הקיימת במבט: 1. סיווג מתקנים לפי ייעודים בחירום 2. תכנון לימודים בחירום 3. מיגון בחירום 4. תכנון של תגבור הוראה בחירום5. תכנון הסעות תלמידים בחירום6. ביטחון שוטף במוס"ח7. ארגון סיוע תלמידי י"א-י"ב
7הנדסה
במבט קיים מאגר של קבלנים ובעלי מקצוע לביצוע תיקוני נזקים ותחזוקה של מבנים: בתים ומיסעים – כבישים ומדרכות. מאגר זה נחוץ לרשות המקומית הן בשגרה והן בחירום.
8מים וביוב התכולה הקיימת במבט:1. צריכת המים בחירום2. מקורות מים3. מאזן מים: צריכה – אספקה4. מיכלי מים לחלוקה5. צנרת ואביזרים לתיקוני מים וביוב6. מכוני מים7. מכוני ביוב8. מנגנון חלוקת מים בחירום לרבות לוגיסטיקה, רכבים, נהגים, ברזיות, גדרות ועוד.
9כוח/חשמלבמבט קיימים מנגנונים שניתנים לשימוש בשגרה:– ניהול מערך האנרגיה האלטרנטיבית – דיזל גנרטורים – צוותי בקרת תאורה באזורים ציבוריים
10תחבורה והיסעיםבמבט קיימים מנגנונים שנחוצים לשימוש/ שמתבצעים גם בשגרה: 1. שיבוץ רכבים ונהגים למשימות2. תכנון הסעות תלמידים בחירום3. חברות הובלה/ משימות הובלה4. משרדי נסיעות5. ריתוק משקי של כלי רכב
11דלק
במבט קיים מנגנון לתכנון התארגנות הרשות המקומית לאספקת דלק וגז לשבעה ימי צריכה לפחות.מנגנון זה ניתן להרחבה למעקב צריכת הדלק השוטפת ברשות ולסיוע בתכנון תקציבי לרבות ההשלכה והמשמעויות בחידוש צי הרכב.
12מזון משכ"ל
התארגנות הרשות המקומית לחירום לאספקת מוצרי יסוד לכלל האוכלוסייה ולמתקני קליטה 
התכנון לשעת חירום מתבצע בשגרה. 
13בריאות
במבט:1. התארגנות של כל מתקני הבריאות לסוגיהם לאספקת שירותי בריאות לשע"ח לתושבי הרשות המקומית.2. מתן שירותי בריאות למתקני קליטה3. הנפקת אישורי איכות המים בחירום4. פיקוח רפואי על מפעלי מזון בחירום
התכנון לשעת חירום מתבצע בשגרה.
14איכות הסביבה
התכולה במבט:1. התארגנות לסילוק פסולת ופינוי אשפה בחירום2. התארגנות לחירום בנושא חומרים מסוכנים3. מחסני אספקה לחומרי הדברה  התכנון לשעת חירום מתבצע בשגרה.
15פס"ח
התכולה במבט:1. מרכזי קליטה, לרבות צוותי התפעול, אספקת מזון ושירותי בריאות2. מעקב מפונים/קלוטים3. התארגנות לטיפול בחללים בחירום 
16מידע לציבורהתכולה במבט:1. התארגנות מקדימה: הכנת הודעות נצורות לציבור2. ניהול הפקת הודעת לידיעת הציבור בחירום לרבות אמצעי פסום, מתרגמים וכיו"ב.3. מתן מענה לצרכי התושבים והיענות לבקשותיהם
17מקלטים וביקורות
התכולה במבט:- ניהול מקלטים לרבות דו-תכליתיים ושוכריהם,- תמונת מצב – מיקלוט ביישוב- בקרת תקינות ותכנון תחזוקה
18התנהגות אוכלוסיה
מערכת מבט מסייעת ומאפשרת להמשיך ולתפעל את מערכת הרווחה תחת אילוצי החירום.התכולה במבט:1. טיפול באוכלוסיית מרותקי בית ובעלי צרכים מיוחדים.2. בתי אבות3. שירותי הרווחה השונים
19ניהול הרשאות
התכולה: מנגנון ניהול הרשאות בחלוקה לתפקידים ולתחומי אחריות, וקביעת ההרשאות אישיות בהתאם לצורך.
20מחסניםרישום מחסני החירום של הרשות המקומית, קביעת תכולתם, מעקב מצב התכולה וכיו"ב.
21מוסדות ציבוריים – בנקים, כספומטים, בתי דואר, בתי כנסת ריכוז מידע הדרוש לציבור בדבר פעילות המוסדות הציבוריים בחירום – מקומם, שעות פעילותם ועוד.
22ממשק לשועללכל נתוני המערכת ניתן להפיק דוחות אקסל ולהזין למערכת "השועל"