ממשק מבט – שוע"ל

שועל ומבט – החיבור שעובד לטובת הרשות

 1. מערכת שוע"ל הינה מערכת אשר פקע"ר מקדם את הטמעתה ברשויות המקומיות.
 2. המערכת מספקת לפיקוד העורף תמונת מצב ארצית על פי נתונים הזורמים אליה מכלל גופי ההצלה – מ"י / מד"א / כב"ה, ומהרשויות המקומיות במצבי חרום שונים לרבות מקרים של נפילת אלפי טילים.
 3. זוהי מערכת הנותנת מענה לצרכי פיקוד העורף, במטרה לסייע לגוף זה לקיים את ייעודו – חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיים.
 4. מערכת שוע"ל אינה נותנת מענה לצרכים המקומיים של הרשות המקומית.
 5. לדוגמה: פגיעה ברשת המים. נפגעה האספקה השוטפת של מים לתושבים באזור מסוים.
 6. זהו תהליך המשלב גורמים עירוניים שונים כמתואר להלן:
  1. הגדרת האזור שאספקת המים אליו נותקה,
  2. קבלת מידע בדבר כמות האוכלוסייה שנפגעה,
  3. כמות ערכות המים המינרלים לחלוקה,
  4. חישוב אוטומטי של כמויות המים לחלוקה במיכלים,
  5. מיכלים לחלוקה – מה הכמות שנותרה זמינה (יתכנו מספר אירועים במקביל),
  6. שינוע המיכלים לנקודות החלוקה – ארגון רכבים ונהגים. בעיה לוגיסטית של תיאום נהגים מול רכבים: רכב יכול לעבוד 24 ש' ביממה ברצף. נהג רשאי לנהוג רק 7 ש' רצוף ולאחר מכן חייב שעות מנוחה לריענון, לרבות מניעה של שיבוץ נהג ל-2 משימות בזמנים חופפים,
  7. ארגון אתר החלוקה – הצבת מיכלי החלוקה,
  8. התקנת ברזיות,
  9. גידור – מחייב שינוע גדרות ממחסני העירייה לאתרי החלוקה,
  10.  הכוונת הקהל,
  11.  הסעיפים האחרונים מחייבים הבאת סדרנים לאתר,
  12.  ארגון הליך חידוש המים במיכלים – סבבי מילוי,
  13.  ועוד…
 7. נושא נוסף: מידע לציבור. ניהול הליך הכנת "הודעות נצורות" לרבות תרגומם למספר שפות. הליך הפצת ההודעות – מי מאשר הפצה ובאילו אמצעים יופצו, מעקב הפצה –  מי אישר ומתי, מתי הייתה ההפצה ובאילו אמצעים. 
 8. מה קורה אם ר' העיר מבקש הכנת הודעה דחופה שלא הוכנה מראש. האם קיים הליך מהיר להעברת ההודעה לאישור ר' העיר או למי מטעמו.
 9. בדרך כלל הודעות מופצות במספר שפות. מה קורה כאשר מחברים הודעה דחופה חדשה. האם קיים מאגר מתרגמים ?!
 10. נושא נוסף: מידע חיוני לטובת הציבור בשעת חירום:
  1. אלו מרפאות אחודות פתוחות
  2. היכן יש כספומטים פעילים
  3. סניפי בנקים פעילים
  4. בתי דואר פעילים
  5. שינויים בקווי תחבורה
 11. כל הנושאים הללו הינם חיוניים ברשות המקומית, אך לא ברמה הלאומית ועל כן, לא קיימים בשוע"ל.
 12. נושאים נוספים: שיבוץ משקי של כ"א מרותק (דוח סטטיסטי שמי של כ"א)
 13. ניהול משימות ושיבוץ מתנדבים. לדוגמה: חלוקת תרופות לקשישים/מרותקי בית. הליך מזורז לגיוס מתנדבים בחירום וכיו"ב.
 14. הצגת שיבוץ כ"א בכל מתקן ומתקן בכל מכלול. אם מנהל כ"א שיבץ פעיל מל"ח לתפקיד מסוים. כיצד מנהל המכלול המתאים רואה מי עומד לרשותו.
 15. פס"ח. ניהול מתקני פס"ח לקליטת מפונים, לרבות שיבוץ כ"א וציוד לכל מתקן, בהתאם לכושר הקיבול שלו, העדפות פתיחה וכיו"ב.

מערכת מבט נותנת מענה מירבי לנושאים הללו ולעוד רבים אחרים; 

מערכת מבט הינה זו שנותנת מענה מיטבי לצרכים של הרשות המקומית 

אולם, אין אפשרות ואין צורך בהזנת נתונים כפולה.

הפתרון: ממשק בין מערכת מבט לבין השוע"ל

לצורך זה בנינו במערכת מבט מנגנון ליצירת ממשק להעברת נתונים מתוך מערכת מבט אל השוע"ל בהתאם להנחיות פקע"ר.

דוגמה לייצוא אירועים/פניות לשוע"ל:

הפעלת המנגנון ליצוא דיווחים לשועל

הכנת הדוח הנדרש
הדוח המופק מוכן להזנה לשוע"ל