מב"ט – מערכת ניהול רציפות תפקודית ( לשעבר מוקדי מל"ח )

מבט מערכת ניהול רציפות תפקודית ( לשעבר מוקדי מל"ח )  מערכת הדור הבא.                                                                   תוכנת ניהול שיגרה ומעבר לשעת חירום ברשויות עירוניות/מקומיות/אזוריות  מערכת ממוחשבת לארגון הרשות המקומית לקראת מצב חירום  פיגוע טרור, מלחמה כוללת  מוגבלת, אסון טבע וכיו"ב.

עיקרי המרכיבים:

  • מתן מענה למרכז הפעלה (מרה"פ) המציג את פריסת האירועים והתגובות על מפה ממוחשבת (GIS), הפצת מידע וניהול האירועים על פי תרחישים מובנים.
  • כל תשתיות המידע על פי צרכי הרשות המקומית עצמה ועל פי מה שנדרש מרח"ל ופקע"ר מידע חיוני המאפשר קבלת החלטות מושכלות.
  • מענה ייחודי להערכת מצב. קבלה ודווח לגורמי חוץ כגון: ימ"מ, כיבוי אש ובקרוב גם רח"ל ופקע"ר על פי מה שיוגדר בהמשך על ידי גופים אלה.
  • המערכת משפרת מאוד את יכולת הרציפות התפקודית בכל התשתיות שיחוברו: 106, מתנדבים, תשתיות יבשות ורטובות, מקלטים ועוד.

מבט אוגרת מידע לחירום על אמצעים, מלאים, מתקנים וכוח-אדם בכל הנושאים החיוניים במצב חירום. מספקת מידע על המפעלים החיוניים למשק או חיוניים לטיפול במצב החירום.

– מודול הישוב – כולל מידע מקיף ומפורט ברמת היישוב, מטפל בכל תחומי החיים והצריכה של הפרט במטרה לאפשר לאזרח חזרה לשגרה בהפרעה מינימאלית.

– מודול מפקדות ביניים  – ריכוז נתונים ממספר יישובים במטרה לספק פתרונות בראייה אזורית/מרחבית.

מודול התקשורת מאפשר העברת אירועים בין המפקדות ודיווח יומי על מצב המשק ברמות השונות. המודול כולל ניהול עובדים בשטח באמצעות הסלולאר.

מודול מיפוי ממוחשב -G.I.S , מערכת תומכת החלטות, המאפשרת הצגת מתקנים, מלאים ואמצעים מול האוכלוסייה בפריסה גיאוגרפית.

המידע המוצג מהוה אינטגרציה בין נתונים של משרדי הממשלה, חברות פרטיות, גופים וארגונים ממשלתיים לבין נתונים הנאגרים באופן שוטף בכל מערכות מבט בהיררכיות השונות.

למערכת יכולות שילוב עם מערכות מידע נוספות כגון מוקד עירוני, ניהול תחזוקה, תיק שטח וכיו"ב