ניהול אירועים היברידי

שנים רבות משוועים מערכי הביטחון, הבטיחות והחירום לפתרון אשר יאפשר שליטה ובקרה כלל מערכתית הן לעיתות שגרה והן למצבי חירום. מערכת שתהא מסוגלת לשלב בין כלל מערכות המידע והדיווח הן במוקד והן בידי גורמי השטח. לאחרונה השיקה חברת קומפיוצ'ר את מערכת "מבט" הנותנת מענה מושלם לצרכים אילו. מערכת זו משלבת ידע ופיתוח רב שנים הן מעולם המוקדים והן מעולם מכלולי החירום של הרשויות המקומיות והרמות הממונות ומציגה פתרון מתקדם הנותן פתרון לכל מערך ביטחון ובטיחות הפועל בפריסה גאוגרפית גדולה.

מוקד היברידי לשליטה ובקרה

בית שמש השעה 7:40 – שני מחבלים מנסים להיכנס לטיולית, ירושלים – פיגוע דריסה בגשר המיתרים, רעננה – מחבל מנסה לפרוץ לבתי התושבים, תל אביב – מחבל יורה לפאב ונמלט. ידיעות זורמות למשטרה ולמוקד העירוני. כוחות הביטחון סוגרים את העיר ובמוקד מתחיל מידית תחקור המצלמות. חמ"ל החרום העירוני נפתח ומקבל את המידע והאחריות על המשך ניהול האירועים.

המוקד ההיברידי נותן מענה למצבים משולבים ולתפעול מורכב של מוקד וחמ"ל הנשענים על מס' רב של מערכות מידע ודיווח מתקדמים. תוכנת המוקד הינה אחד המרכיבים המרכזיים במערכת מבט – פלטפורמה המספקת מגוון עשיר של יישומים לתפעול מערך הביטחון והבטיחות ברשות המקומית, בארגון ובמתקן הן ברגיעה והן בחרום. במאמר זה נתמקד בסוגיה של קליטה וניהול אירועים ומה שסביבם.

כל הפניות אל המוקד – פניות/תלונות של גורמי השטח ושל הצבור הרחב, הן בנושאים שוטפים והן בנושאים חריגים, הן באירועי שגרה והן באירועי ביטחון וחרום – כולן מתועלות אל המוקד במגוון אפשרויות – בטלפון, במייל, באמצעות אתר העיר או באפליקציה סלולרית ונרשמות במערכת על ידי המוקדנים. המערכת מאפשרת פתיחת פנייה/אירוע ידנית או באופן אוטומטי כתוצאה מאמצעי חישה מגוונים הכוללים חיישני מגע, נפח, מים, תזוזות קרקע, לחצני מצוקה וכן גם מצלמות אנליטיות ותרמיות המשדרות אירועים ומידע נוסף.

למוקד ההיברידי יתרון משמעותי – פתיחת פנייה/אירוע בהליך מקוצר ! הליך זה מאפשר הכנסת הארגון לכוננות גבוהה במהירות מירבית. הליך הפתיחה המקוצר כולל זמן, מקום, המדווח וסוג האירוע.

סוג האירוע קובע את המשך הטיפול במוקד או בחמ"ל. לכל סוג קיים תרחיש מתוכנן מראש המכתיב הוראות והנחיות לביצוע ולתפעול. ההנחיות מופצות בתפוצה אוטומטית לגורמי הפעולה ולגורמי הידיעה, במגוון אפשרויות – הודעות מתפרצות ברשת הארגון, ב- SMS, ו/או ב- MAIL לרבות בקרה על קבלת המידע. במוקד או בחמ"ל, בעת התמקדות על אירוע, תיפתח, באופן אוטומטי, מטריצת המצלמות הקשורות לאתר האירוע או לסביבתו. המערכת מאפשרת הצגת מגוון סוגי מצלמות ממקורות ומספקים שונים בממשק משתמש אחיד. המערכת מאפשרת יצירת מטריצות הצגה וירטואליות שונות לפי אתרים, צרכים תפעוליים, סוגי אירועים, פיקוח לסוגיו, מעקב וכיו"ב.

תפעול סיירים לבחינת תלונות ואירועים מתבצע באופן אוטומטי מהמוקד לטבלט או למובייל של הסייר או איש השטח. השיח בין המוקד לאיש השטח מתנהל אוטומטית באמצעות כפתורים מתוכנתים במובייל. נוצרים תהליכים אוטומטיים. לדוגמה, בעת דיווח של איש השטח על יציאתו ליעד, נפתחת תוכנת ה – WAZE ומובילה אותו ליעד. בהגעה ליעד ידווח הסייר במובייל את הממצאים. מכשיר המובייל מעדכן את המוקד/החמ"ל במיקום כוחות השטח (נ"צ). נתון זה יחד עם כל הדו-שיח נשמר לצורך תחקור עתידי.

תשתית אורטופוטו, צילומי אוויר ומפת רחובות דיגיטלית מהווים בסיס למפת סימונים טקטיים וניהול האירועים. האירועים העיקריים מהבהבים עד לשלב התחלת הטיפול בשטח ולאחר מכן ייצבעו בצבע טקטי מתאים. המפה כוללת את שכבות המידע הגיאוגרפי GIS ככל שהוזנו בהם נתונים. המערכת מאפשרת ליצור מעל 100 שכבות מידע כדוגמת מקורות מים, חשמל, דלק, חומ"ס , ציוד ומתקני רפואה, כיבוי אש וכיו"ב. אליהם מתווספים שכבת המצלמות והחיישנים עם כוחות השטח כדוגמת הסיירים, חפ"ק, חסימות קרובות ורחוקות ועוד, וכולם יחד מסייעים לקבלת תמונת מצב וקבלת ההחלטות.

המערכת מיצרת מגוון דוחות הן לתצוגת מסך והן למדפסת ומאפשרים שליטה לכל בעלי התפקידים. המנכ"ל, הרמ"ט, מנהל הביטחון ושאר בעלי הענין מקבלים בדוחות סטטיסטים ובגרפים תמונה רציפה על ביצוע המטלות. למידע אד-הוק עומד לרשות המשתמשים מחולל דוחות פשוט המאפשר להציג מידע ללא צורך בתכניתן. הגדרת הדוח נשמרת לצורך הפקה חוזרת לפי הצורך.

מודול מיוחד מוטמע בתוכנה ומספק פתרון לדיווח אירועים ובעיות מכל הדרגים, סינון והצגת תמונת המצב בריכוז ובירידה לפרטים. לפני חיתוך המצב, מתבצעת אוטומטית בדיקה של שלמות הדיווחים ולאחר כך מוזנות ההחלטות למעקב ביצוע. לשימוש יעיל של המערכת מופעלת ברקע מערכת הרשאות האחראית למידור העבודה. שם וסיסמת המשתמש קובעים את יכולות הצפייה והעדכון ובנוסף יעבירו את המשתמש למסך העבודה העיקרי שהוגדר עבורו.

עשרות רשויות מקומיות כבר מפעילות חלקים מהתוכנה הכוללת מל"ח, פס"ח, מוקד עירוני, מתנדבים, שליטה מרחוק על מקלטים, שימוש במובייל לבקרת מוס"ח, תיקי שטח למתקנים וליישובים, ניהול נשק ועוד. מעל 60% ממוקדי האבטחה הפרטיים משתמשים בתוכנת "שרקרק" שהנה כיום חלק ממערכת מבט. בכתבה הבאה במגזין מצודה נתמקד בפתרונות ייעודיים עבור ארגוני תשתית בפריסה ארצית.

מאת אמנון חביב, מגזין מצודה