מבט לקורונה

רקע כללי: מערכת מבט החדשנית המתבססת על מערכת מל"ח המיתולוגית נותנת מענה מיטבי להפעלת עיר/מועצה בזמן חירום ובעתות משבר דוגמת המלחמה בנגיף הקורונה. בין אם מוכרז מצב חירום לאומי ובין אם לא, הצעדים בשטח, זהים ברובם, תוך התאמה למצב ולצרכים. לעת הזו עיקר הנטל הינו על הרשויות המקומיות המחויבות לפעול ולתפקד תחת מסגרת ההנחיות והמגבלות שקבעה הממשלה לצד הצורך המוחלט לתת מענה לצרכים ולדרישות התושבים. במצב כזה נכון וטוב תעשה הרשות אשר תבדוק ותוודא את כשירות החמ"ל/מרכז ההפעלה, ובמידת הצורך תפעיל ותאייש אותו בנציגי המכלולים ותפעיל בשטח את גופי ההתערבות והסיוע לתושבים. מערכת מבט – דוכיפת מבית קומפיוצ'ר מחשבים נותנת מענה טוב וסדור גם למצבי פנדמיה. עד כה הורגלנו להסתכל ולהתייחס למונחי היישומים הממוחשבים בראייה של מצבי חירום מלחמתיים – טילים, רקטות, פצמ"רים, בלונים מתפוצצים, מכוניות תופת וכיו"ב. כיום אנו מתמודדים עם פן אחר של מלחמה – לוחמה ביולוגית. האם מערכת מבט נותנת מענה הולם לסוג זה של לוחמה ?! התשובה החד משמעית היא – כן ! בכל סוג של לוחמה מתקיימים ונצרכים התחומים הבסיסיים – כח אדם, מתקנים, מלאים ואמצעים. כוח אדם – רופאים, אחיות, סניטרים, כוחות עזר פרא-רפואיים, כוחות סיוע לוגיסטיים, מתנדבים, סטודנטים לרפואה ולמקצועות עזר רפואיים, מטפלים, רוקחים, גמלאים – בכל תחומי הרפואה והסיעוד. מתקנים – בתי חולים, מרפאות, מעבדות, בתי מרקחת, מרכזי שהייה, מתקנים מוסבים – לבתי חולים זמניים, למרכזי בדיקה, למרכזי שהייה וכיו"ב. שימוש מושכל במערכת מבט לצורכי השעה להפקת המיטב ממערכת מבט יש לבדוק את הנתונים הקיימים ותקפותם ובמקביל לרענן את הנהלים והתהליכים. דברים הניתנים לביצוע בזמן אמת ותוך כדי הפעלת המערכת בחמ"ל. להלן פירוט הנושאים המרכזיים הקיימים במערכת ונותנים מענה לצורכי השעה. כוח אדם: במבט רשומים כל 'מרותקי המשק' של הרשות המקומית. לכל עובד 5 כרטיסי מידע הכוללים: מידע כללי בשגרה, שיבוץ לתפקיד בעת משבר/חירום, פעילויות – התנדבותיות, ייחודיות, השתלמויות מקצועיות, עבודה מהבית, חל"ת ועוד, מידע אישי לרבות תמונה ואמצעי תקשורת, אסמכתאות נדרשות לרבות רישיון עיסוק מקצועי וכיו"ב. ניתן למיין ולהפיק דוחות לפי מקצועות, שיבוצים ביחידות ארגוניות וכיו"ב. מתנדבים: זהו רובד נוסף, חשוב והכרחי, של כח אדם, המשלים את הרובד של הריתוק המשקי. כל רשות מקומית מפעילה מערך מתנדבים בשגרה, בדרך כלל בתחום הרווחה. בחירום, מערך המתנדבים מופעל במגוון תחומים ופעילויות. במצב הנוכחי, לוחמה ביולוגית, מושם הדגש על ניטור מתנדבים בעלי רקע רפואי, רקע סיעודי, תחומים פרא-רפואיים ועוד. מערך המתנדבים נבנה ממגוון תחומים ומקורות, החל בתלמידי תיכון כיתות י"א – י"ב ובמיוחד בעלי רקע הכשרתי במד"א, בני נוער דוברי שפות זרות, בני נוער כסיוע לקשישים, מרותקי בית, נכים וכיו"ב וכלה במגוון גמלאים בעלי מקצועות תחזוקתיים כחשמלאים, שרברבים ואחרים. המערכת מרכזת פרטים רבים על כל מתנדב, כגון תחומי הסיוע, אזורי הפעילות, צורת הסיוע – פרטני, קבוצתי, כחלק מצוות ועוד, כישורים אישיים, שפות דיבור וכיו"ב. נתון חשוב הוא יכולת הפעילות של כל מתנדב בשגרה, במצבי חירום או גם וגם. למערכת מנגנון של התאמה ושיבוץ מתנדבים למשימות הנדרשות המנצלת את מאגר המתנדבים בשגרה ובחירום לצד מאגר המתנדבים הנכללים ברשומות הריתוק המשקי. מיפוי קשישים/מרותקי בית/בעלי תשומת לב מיוחדת. המערכת מנהלת מאגר של כל התושבים הנכללים בקבוצת אוכלוסיה המוגדרת כבעלי תשומת לב מיוחדת ובהם קשישים, מוגבלים, נכים מוגבלי תנועה, מרותקי בית וכיו"ב. בהתאם לכך המערכת מאפשרת להוסיף סיווגים מותאמי מצב כגון 'נפגעי קורונה', 'מבודדי קורונה' ועוד. מתקנים ייחודיים לטיפול בקורונה המערכת אוגרת מידע ומטפלת במגוון רחב של מתקנים ומוסדות החל במוסדות רפואיים לסוגיהם – מרפאות, מרכזי חוסן/דחק, בתי מרקחת ועוד, מרכזי פינוי/קליטה/שהייה, מתקנים למתן מענה מגוון לצרכי הציבור כבנקים, בתי דואר ועוד כיו"ב. בהיבט של המענה לקורונה, ניתן להזין למערכת את כל המידע הנדרש אודות מרכזי בדיקות (דרייב-אין ואחרים), מרפאות לסוגיהן, תפיסת בתי מלון והפיכתם למרכזי אישפוז, בתי מרקחת, אופטיקאים ועוד. המידע כולל, מעבר למידע הבסיסי של מיקום ודרכי התקשרות, המידע מכיל פרטים בדבר הסמכות הרפואית המנהלת את המתקן, שעות פעילות, דרכי הגעה וכיו"ב. איכון מטופלים/נפגעים במערכת מבט קיים מנגנון המאפשר הזנת נתונים של כל אדם אשר נקלט באחד מהמתקנים המטפלים בנפגעי הקורונה, בין אם אלה חולים המאושפזים בבידוד מוחלט באחד מבתי החולים ובין אם אלה נפגעים קלים המאושפזים במתקנים שהוסבו לטיפול בנפגעי קורונה ובין אם אלה מבודדי בית או מתקני שהייה. המערכת מנהלת מעקב אחרי תנועת האנשים הנ"ל במידה והועברו ממתקן למתקן. רשימת בעלי מקצוע לסיוע לאזרח המערכת מאפשרת הזנת פרטים אודות חברות/קבלנים ובעלי מקצוע שנותנים שירותים מגוונים לרווחת הציבור.