שרקרק מערכת השו"ב הותאמה למלחמה בקורונה

רקע כללי מערכת "שרקרק" נותנת מענה מיטבי להפעלת מוקדי אזעקות ומצלמות לסוגיהן ואכן התפוצה במעל 80% מחברות המוקד, בערים, במועצות מקומיות, בחו"ל ובמספר רב של ארגונים לדוגמה מקורות, בזק, דאר ישראל, קופת חולים כללית, בתי חולים ועוד. בתחילת 2020 שוחררה מהדורה עם 40 שינויים לפי בקשות לקוחותינו עקב הקורונה נדרש דילול מספר המוקדנים במוקד. קומפיוצ'ר הוסיפה אפשרויות לעבודה קלה מבתי המוקדנים והעברת אירועים באופן מסיבי בין המוקדנים פרוט התוספות ששוחררו. שאילתת אירועי חירום פתוחים. הוספת התפלגות של סוגי אירועים לעמדה הוספת חלוקת סיירים בדרך לפי אזורים בארץ הוספת אפשרות לעצירה/הפעלה רענון אוטומטי. במקרה של עצירה, ניתן לרענן ע"י לחיצה על כפתור רענון הוספת אפשרות לאחמ"ש לסמן ולהעביר אירועים בין העמדות לשחרור   או העברה ע"י קליק ימני ובחירה מהתפריט Ctrl+Right4. שאילתת יומן אירועים הוספת אפשרות לנטרול זמני לתוצאת החתך. מאפשר לנטרל אירועים מטרידים רב אזוריים כגון (הפסקת חשמל, נפילת GPRS  וכו') הוספת אפשרות לסגירת כל אירועי החרום הפתוחים בתוצאת החתך מאפשר להוריד לחצים במוקד של אירועים מטרידים רב אזוריים כגון .(הפסקת חשמל, נפילת GPRS  וכו') כמו כן נעדכן על תוספות בשרקרק א. מתן אפשרות להפוך כל מצלמה פשוטה למצלמה אנליטי ב. חיבור מערכת בקרת כניסה לשרקרק כך שיחד עם תיקי השטח של קומפיוצ'ר יהוו פתרון לתוכנה מתקדמת ג. חיבור השרקרק באופן מרבי למפת רחובות ולאורטופוטו  ותצוגת האוביקטים כגון לקוחות, מצלמות, חיישנים, סיירים, מאבטחים ועוד בפריסה מרחבית.

לשליטה בקורונה הוספנו מרכיב חדש = איתור התקהלויות צורך שמקבל משנה תוקף לקראת מימוש אסטרטגיית היציאה או התמודדות עם הקורונה בשגרה. למידע נוסף צרו קשר עכשיו.