ניהול מתנדבים ברשות המקומית בשיגרה ובמצבי חירום

כללי המשאב המרכזי בכל הארגונים הינו כח אדם. לצורכי תכנון והפעלה בחירום, פיתחה, מטמיעה ומתחזקת, חברת קומפיוצ'ר, יישום ממוחשב הנמצא בשימוש שוטף של עשרות רשויות מקומיות זה עשרות שנים. באמצעות יישום זה יכול כל ארגון, לתכנן, ברגיעה, את השיבוץ ה"קרבי" האפשרי והיעיל ביותר לפעילות בחירום ולרתקו משקית בהליך אוטומטי מול משרד הכלכלה. להשלמת סד"כ הכוחות נשענת הרשות המקומית, הן בשגרה והן בחירום, על רובד נכבד והכרחי – המתנדבים. מתנדבים ברשויות המקומיות הינם משאב אדיר התורם לרשויות המקומיות הן ברגיעה והן בחירום. טיפוח המתנדב מביא תועלות הן לביצוע משימות שאין יכולת לבצעם אחרת והן למתנדב, שהינו לרוב תושב הרשות, המקבל תשומת לב מתאימה. התנדבות שוטפת לנושאי חינוך, רווחה, סמים, ביטחון ועוד מתקיימת ברשות המקומית הן על ידי עמותות והן באופן ישיר על ידי הרשות המקומית. שליטה על פעילויות ההתנדבות בשגרה ובחירום בכלי ממוחשב אחיד, מייצרת רצף תפעולי המבטיח הצלחה. במצבי חירום, צפויה התנדבות מסיבית של אזרחים ובהם מתנדבי רגיעה, האמונים על פעילויות התנדבות בשגרה, אך רובם, תושבים שהתייצבו ומוכנים לסייע רק בחירום וביכולתם לסייע במגוון פעילויות החל ברווחה, וכלה במשימות ביטחון כתגבורת למרותקי מל"ח. בחירום,  תהליך ההתנדבות יחל ברובעי העיר,  ביישובי המועצה האזורית ובמשרדי המועצה המקומית.  צפויים תהליכים שונים בגיוס המתנדבים הנובעים מנוהלי הארגון ומהמצב שייווצר. מאחר וקיימות שלכות כספיות להתנדבות, למשל ביטוח, חייבים לבצע תהליך מסודר המבטיח הפניית מתנדבים מתאימים בלבד ומניעת מתנדבים שליליים. היישום הממוחשב 'מערכת מתנדבים' עוסק בשני אספקטים הקשורים ביניהם . אספקט ראשון – קליטת מתנדבים והקמת כרטסת המידע לכל מתנדב . אספקט שני – תכנון פעילויות המתבססות על מתנדבים או משלבות מתנדבים ומאפשרת שיבוץ כ"א מתאים לכל פעילות. המערכת נותנת מענה ל- להקמת מאגר מתנדבים – תכונותיהם, כישוריהם וזמינותם. לתכנון פעילויות קבועות ומזדמנות ושיבוץ כ"א אליהן לרבות פעילויות מתוכננות עתידיות.