"תמסח" תיק נתונים ושטח ביטחון וחירום מוסדי לבתי ספר גני ילדים מבני ציבור

משרד החינוך, אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית פרסם לאחרונה מסמך מנחה ופורמט חדש לכתיבת תיק נתונים ושטח ביטחון וחירום מוסדי. התיק החדש מאחד בתוכו את שני התיקים שהיו. תיק שטח ותיק ביטחון מוסדי והא מחליף אותם לרבות עדכונים בדרישות, במבנה ובתכנים. אנו בחברת קומפיוצ'ר מחשבים , החברה המובילה בארץ בתוכנות ביטחון וחירום, שמחים וגאים להציג לכם פרי ביכורים חדש המותאם לפורמט החדש                                                                               

תיק נתונים ושטח ביטחון וחירום מוסדי תיק מציל חיים!! תיק נתונים ושטח ביטחון וחירום מוסדי  נותן מענה לדרישות החלות על מוסדות חינוך, בתי ספר, גני ילדים ומבנים  ציבוריים. הוא  בנוי על פי דרישות הגופים הרלוונטיים ובכללם משרד החינוך, משטרת ישראל, כיבוי אש ומנגנון רישוי עסקים. התיק הממוחשב  מהווה  מרכז מידע ומעודכן המשמש את כלל כוחות ההצלה והביטחון.  תיק שטח הממוחשב מבטיח מסד נתונים המאפשר יכולת פעולה מהירה שכידוע מהווה מרכיב חשוב ביותר לתוצאה שתושג. יכולת עדכון מהירה וקלה ברמת המשתמש, בהתאם למערכת הרשאות כפי שתידרש על ידכם.

יתרונות תיק השטח הממוחשב:

  • תיק השטח נותן מענה  לדרישות משרד החינוך, משטרת ישראל, כיבוי אש, פיקוד העורף ורישוי עסקים.
  • התיק מכיל שרטוטים של כל קומה ואגף עליהם מסומנים המרכיבים הנדרשים כולל פתיחת תמונות רלוונטיות.
  • יכולת להצביע ולהתמקד על כל אלמנט במפה/שרטוט וכניסה לטבלת נתונים נדרשים לאותה נקודה.
  • כמות תמונות בהתאם לצורך ללא הגבלה, קטעי וידאו וקטעי קול.
  • זמינות התיקים – לכל משתמש שיהיה מקושר לשרת או לרשת, הן לגורמי החילוץ והביטחון, לאחראים במתקן ולגורמים נוספים.
  • התיק משתלב במודול ניהול הרשאות. אין הגבלה למספר המשתמשים.
  • טבלאות המערכת מבטיחות אחידות, מניעת שגיאות הזנה ואחזור מידע ברמה גבוהה.
  • יכולת הדפסת התיק, כולו או עמודים נבחרים בהתאם לצורך.

תיק השטח ממוחשב מורכב מקבוצות מידע הכוללים  את הנושאים הבאים:

מידע כללי – פרק זה מכיל פרטים כלליים של המתקן, טלפונים של בעלי תפקידים שונים, טלפונים לחירום, קישור אל הכוננים של קבלני הציוד החיצוניים, אמצעי הכוננות במוסד, צוותי כוננות וצוותי בטיחות אש. נתוני הסביבה – פרק זה מכיל תיאור של סביבות המתקן, מבני ציבור בסביבה, מבנים שולטים, צירי תנועה וגישה אל המתקן ושרטוטי המתקן. תיאור המתקן – פרק זה מכיל תיאור כללי של המתקן על כניסותיו, חצרותיו וגדרותיו, והמערכות האלקטרוניות בו. כמו כן מכיל פרק זה תיאור פרטני של כל מבנה מהמבנים השונים הקיימים במתחם המתקן, ובכלל זה פרטי הכניסות, החדרים, המעברים, החלונות, המקלטים, התשתיות, החללים, כיבוי אש וכיו"ב. מיפוי ממוחשב – תצ"א או מפה ממוחשבת דיגיטאלית של אזור המתקן. שרטוטים ממוחשבים – שרטוט ממוחשב או סרוק ועליו ממוקמים אלמנטים אלפא נומריים.

פק"מ לאבטחה בשגרה ובמצבי חרום – תוספת חדשה לדרישת הלקוחות. הפק"מ ותכנית האבטחה משולבים  בתיק השטח של בתי הספר. המידע יושב על גבי מפה/תצ"א/שרטוט והוא מוצג בדרך ההצגה של המידע ע"ג השרטוטים בתיק שטח למתקן. המייצג כולל גם נתוני סביבה כמו דרכי גישה, מסלולי חילוץ ופינוי, מיקום חפ"ק, שטחי כינוס ועוד, הכל בהתאם לדרישה. הפק"מ כולל שרטוטים ותרשימים להתנהלות במצבים של אירועי חרום כגון: חפץ חשוד בתוך שטח בית הספר או בקרבתו, במצב של רעידת אדמה, לרבות סדר הפעולות שעל בעלי התפקידים לבצע. בנוסף תכנית אבטחה ברגיעה  לרבות מסלולי בדיקת מאבטח בבוקר ונהלים הרלוונטיים.

מערכת הודעות  מערכת הודעות  SMS זמן אמיתי בהתרחש אירוע חרום בבית הספר או בקרבתו, בהתאם לתרחישים שהוכנסו לתיק השטח, קיימת אופציה ( מותנית בתוכנה מתאימה ) שהמוקד יוציא הודעת  SMS כתובה מראש לכל תרחיש המפרטת את סדרת הפעולות המידיות שיש לבצע.

לפרטים ולמידע נוסף צרו קשר דרך האתר