"אנו מהווים נטל על תקציב העירייה כי אנחנו רק מוצאים כסף ואין מהצד השני הכנסות".

במהלך השנים בהם אנו עוסקים בפיתוח ובבנייה של תיקי שטח ממוחשבים דיגיטליים לבתי ספר ברחבי ישראל, נחשפנו לעולם המורכב והקשה, רצוף האתגרים, בו פועלים קציני הביטחון ברשויות המקומיות. מנהלי אגפי ומחלקות ביטחון , קציני בטחון מוסדות חינוך ובעלי תפקידים נוספים בתחום."אנחנו מהווים נטל תקציבי על העירייה" אומר מנהל אגף בטחון ותיק ומנוסה. " אנחנו רק עולים כסף לרשות ולא מכניסים אגורה. מטבע הדברים הגזברים, החשבים, ואפילו מנכל"י עיריות נוטים לאשר את המינימום הנדרש בחוק. הם לא מודעים באמת לעובדה שביום פקודה, בהתרחש אירוע ביטחוני או אחר, אם יש תיק שטח מעודכן, זמין ואיכותי הוא יציל חיים , ללא ספק!".                                                               

בתחילת השנה קבע אגף הביטחון שבמשרד החינוך פורמט , מבנה חדש לתיק שטח. מדובר באיחוד שני התיקים שהיו עד השנה בנפרד, תיק שטח ותיק ביטחון מוסדי. בתיק האחוד ששמו "תיק ביטחון, שטח וחירום מוסדי". מבנה התיק והתכנים נקבעו במשותף ע"י משרד החינוך ומשטרת ישראל.                   תיקי השטח הממוחשבים והדיגיטליים של קומפיוצ'ר המוכרים לבעלי התפקידים בעיריות ובמועצות האזוריות, אוחדו גם הם בהתאמה מלאה לפורמט החדש של אגף הביטחון במשרד החינוך ושל משטרת ישראל. בתוך שלושה חודשים תיק השטח הממוחשב ותיק ביטחון מוסדי הממוחשב אוחדו למערכת ממוחשבת  דיגיטלית אחת,  המערכת שזכתה אצלנו לשם "תמסח" מהווה  מרכז מידע ממוחשב ומעודכן המשמש את כלל כוחות ההצלה והביטחון. מבטיחה מסד נתונים המאפשר יכולת פעולה מהירה, שכידוע מהווה מרכיב חשוב ביותר לתוצאה שתושג. יכולת עדכון מהירה וקלה ברמת המשתמש, וזאת בהתאם למערכת הרשאות כפי שנקבעת על ידי קב"ט מוסדות חינוך בעיר ובמועצה. המערכת נותנת מענה גם למתקני קליטה במסגרת תיק פס"ח יישובי. למערכת "תמסח" צורפו תכנות נוספות מבית היוצר של קומפיוצ'ר מחשבים, פרי פיתוח מתקדם הנוצר על פי דרישות וצרכים של מנהלי אגפי/מחלקות ביטחון וקבט"י מוסדות חינוך בשטח והן: 1. פק"מ/תכניות אבטחה ותרחישי יחוס ברגיעה ובחרום כפרק מובנה בתיק "תמסח". 2.הודעות חרום לבעלי תפקידים רלוונטיים במצבי חרום ועל פי תרחישים שנקבעו.                                ( לכל מוסד חינוך בהתאם למה שהוגדר בתיק ) ב"תמסח". 3. תכנית עבודה שנתית לרכזי ביטחון מוסדיים ולקב"ט מוס"ח יישובי, גם כן כפרק מובנה בתמסח 4. פליקציית ניהול ובקרת מורשי כניסה למוסדות חינוך: בתי ספר וגני ילדים כמערכת עצמאית. 5. מודול מצלמות מובנה בתוך תיק השטח, כך שניתן לנהל אירוע גם מתוך התיק.

השורה התחתונה: לראשונה בעולם מערכת ממוחשבת דיגיטלית המאחדת את תחומי הביטחון ברגיעה ובמצבי חרום במוסדות החינוך. תיק תמסח מבטיח שהגורמים המופקדים על הנושא, החל מרכז/ת בטחון בבית הספר ועד לקב"ט מוס"ח ומנהל אגף הביטחון ישתמשו במידע ובנתונים שבתיק באופן שוטף ורציף מדי חודש. בכך אנו מבטיחים שהתיק לא שוכב בתוך קלסר בארו נעול, כשהוא לא מעודכן, חסר תועלת. נכון תיק תמסח הממוחשב והדיגיטלי עולה יותר מתיק המושתת על קובצי וורד ופי די אף,  אבל הוא בהחלט בחזקת עשינו כל מה שצריך ויותר על מנת להגן על ילדינו! ברור לכל שתיק תמסח מציל חיים. יתרונות מערכת תמסח

 • המערכת נותנת מענה מלא לדרישות משטרת ישראל, משרד החינוך, כיבוי אש, גופי הצלת חיים ורישוי עסקים.
 • שרטוטים של כל קומה ואגף עליהם מסומנים המרכיבים הנדרשים ופתיחת תמונות רלוונטיות.
 • יכולת להצביע ולהתמקד על כל אלמנט במפה/שרטוט כולל הגדלת תמונה למסך מלא, וכניסה לטבלת נתונים נדרשים לאותה נקודה.
 • כמות תמונות בהתאם לצורך ללא הגבלה, קטעי וידאו וקטעי קול.
 • זמינות התיקים – לכל משתמש שיהיה מקושר לשרת או לרשת, הן לגורמי החילוץ והביטחון, לאחראים במתקן ולגורמים נוספים.
 • התיק משתלב במודול ניהול הרשאות. אין הגבלה למספר המשתמשים.
 • טבלאות המערכת מבטיחות אחידות, מניעת שגיאות הזנה ואחזור מידע ברמה גבוהה.
 • יכולת הדפסת התיק או העלאתו כקובץ גם על דיסק און-קי, כולו או עמודים נבחרים בהתאם לצורך.
 • תכניות אבטחה ברגיעה ובחרום מובנית במערכת תמסח ונותנת מענה לניהול ושליטה באירועים מסכני חיים כמו: שריפה, רעידת אדמה, חפץ חשוד, אירוע פח"ע, אירוע פלילי, ירי רקטות, תאונות הכוללות נפעים רבים ועוד.
 • המערכת כוללת הודעות  SMS מוכנות מראש ונשלחות לבעלי תפקידים כפי שהוגדרו בתיק השטח ובהתאם לתרחישים שנבחרו.
 • תכנית עבודה שנתית לרכז ביטחון מוסדי ולקב"ט היישובי המאפשרת דיווחים אחידים (בהתאם להנחיות אגף ביטחון משרד החינוך) והוצאת דיווחים על מימוש התכנית בחתכים שונים לצורך מעקב ובקרה. תיק ביטחון, שטח וחירום מוסדי מקבוצות מידע הכוללים את הנושאים הבאים:                                                                       
 • מידע כללי – פרק זה מכיל פרטים כלליים של המתקן, טלפונים של בעלי תפקידים שונים, טלפונים לחירום, קישור אל הכוננים של קבלני הציוד החיצוניים, אמצעי הכוננות במוסד, צוותי כוננות וצוותי בטיחות אש.
 • נתוני הסביבה – פרק זה מכיל תיאור של סביבות המתקן, מבני ציבור בסביבה, מבנים שולטים, צירי תנועה וגישה אל המתקן ושרטוטי המתקן.
 • תיאור המתקן – פרק זה מכיל תיאור כללי של המתקן על כניסותיו, חצרותיו וגדרותיו, והמערכות האלקטרוניות בו. כמו כן מכיל פרק זה תיאור פרטני של כל מבנה מהמבנים השונים הקיימים במתחם המתקן, ובכלל זה פרטי הכניסות, החדרים, המעברים, החלונות, המקלטים, התשתיות, החללים, כיבוי אש וכיו"ב.
 • מיפוי ממוחשב – תצ"א או מפה ממוחשבת דיגיטאלית של אזור המתקן.
 • שרטוטים ממוחשבים – שרטוט ממוחשב או סרוק ועליו ממוקמים אלמנטים אלפא נומריים.
 • דוחות – בכל המערכות מוגדרים דוחות בסיסיים וגרפים העונים לצרכים קבועים. בנוסף קיים מחולל דיווחים המאפשר להכין דיווחים ללא צורך בתכניתן. הדוחות ניתנים למיון, תיוג והעברה לאקסל. הדוחות יכולים להישמר כדוחות קבועים לצורך הפקה חוזרת בעתיד.

בנוסף תיק תמסח כולל בתוכו באופן מובנה נושאים שאינם קיימים בתיקים אחרים, נושאים שהם תוצרים ישירים של דרישות ובקשות מהשטח והם: פק"מ = תכניות אבטחה ותרחישי יחוס ברגיעה ובמצבי חירום. הודעות SMS  לבעלי התפקידים שבתיק השטח. בהתרחש אירוע חרום ועל פי החלטתו של קצין הביטחון, או המוקד העירוני תועבר הודעה מיוחדת לבעלי התפקידים בבית הספר ואחרים רלוונטיים בהתאם לרשימת אנשי המפתח בתיק השטח, ההודעה מציינת את סוג האירוע ובה ואת משימות לביצוע בהתאם לתרחיש כפי שהוכנו מראש ע"י הקב"ט. מודול מצלמות שולב בתוך תיק השטח תיק הביטחון המוסדי. אנו יודעים לקרוא את מרבית המצלמות הקיימות כיום בישראל. רגילות ואנליטיות. בהתרחש אירוע ביטחוני ניתן לצפות באמצעות המצלמות הקיימות בבית הספר ובכל לאפשר ניהול ושליטה ברמה הגבוה ביותר. תכנית עבודה שנתית לקב"ט מוס"ח ולרכזי ביטחון בתי הספר כפי שמוכתב על ידי משרד החינוך. אנו שילבנו אותו כפרק מובנה בתוך תיק השטח. התוכנה  מעקב שוטף אחר ביצוע התכנית וקבלת דוחות וחיתוכי מצב.