מב"ט – מערכת ניהול רציפות תפקודית

תוכנת ניהול שיגרה ומעבר לשעת חירום ברשויות עירוניות/מקומיות/אזוריות – לשעבר מל"ח
מב"ט – מערכת ניהול רציפות תפקודית
גישה ישירה לעשרות מודולי ניהול שיגרה וחירום
מערכת ממוחשבת לארגון הרשות המקומית לקראת מצב חירום ? פיגוע טרור, מלחמה כוללת / מוגבלת, אסון טבע וכיו"ב, ולתפעולה במצב חרום תוך שימוש בטכנולוגיות ובאמצעים מתקדמים

על משק מפותח קיימים תרחישי איום מגוונים החל באיומי טבע כרעידות אדמה, צונמי, הוריקנים בדרגות גבוהות ונמשך דרך איומים ו/או ביצוע בפועל של פיגועים על ידי ארגוני טרור מקומיים ובינלאומיים ועד מצבי לחימה מתמשכים כלליים או מרחביים.

ככל שהמשק מפותח יותר הפגיעות גדלה הן לגבי הפרט והן לגבי הכלל.

כוחות התערבות ? סיוע והצלה ? מקומיים נותנים מענה זמין ומיידי ובדך כלל גם יעיל יותר כיון שהם פועלים באזורים שמוכרים להם.

נדרשת מערכת ממוחשבת לארגון הכוחות והאמצעים ברגיעה ולניהולם במצב חרום.

"מבט" – מערכת ממוחשבת, שפותחה על-ידי חברת קומפיוצ'ר מחשבים בע"מ, להכנת המשק לקראת מצבי חרום ותפעול שוטף של היחידות השונות.

מבט אוגרת מידע לחרום על אמצעים, מלאים, מתקנים וכוח-אדם בכל הנושאים החיוניים במצב חרום. מספקת מידע על המפעלים החיוניים למשק או חיוניים לטיפול במצב החרום.

– מודול הישוב ? כולל מידע מקיף ומפורט ברמת היישוב, מטפל בכל תחומי החיים והצריכה של הפרט במטרה לאפשר לאזרח חזרה לשגרה בהפרעה מינימאלית.

– מודול מפקדות ביניים ? ריכוז נתונים ממספר יישובים במטרה לספק פתרונות בראייה אזורית/מרחבית.

– מודול מפקדת על (המדינה) ? כולל מידע על מלאים ואמצעים של המדינה לשעת חירום, ריכוז וטיפול בבעיות כלל ארציות.

מודול התקשורת מאפשר העברת אירועים בין המפקדות ודיווח יומי על מצב המשק ברמות השונות. המודול כולל ניהול עובדים בשטח באמצעות הסלולאר.

מודול מיפוי ממוחשב -G.I.S , מערכת תומכת החלטות, המאפשרת הצגת מתקנים, מלאים ואמצעים מול האוכלוסייה בפריסה גיאוגרפית.

המידע המוצג מהוה אינטגרציה בין נתונים של משרדי הממשלה, חברות פרטיות, גופים וארגונים ממשלתיים לבין נתונים הנאגרים באופן שוטף בכל מערכות מבט בהיררכיות השונות.

למערכת יכולות שילוב עם מערכות מידע נוספות כגון מוקד עירוני, ניהול תחזוקה, תיק שטח וכיו"ב