נשר – מערכת ניהול מחסן נשק

לבקשת לקוחותינו פיתחנו מערכת לניהול ובקרת כלי נשק – נש"ר. מערכת זו מוטמעת במחסני נשק ברחבי ישראל.

"נשר" הינה מערכת לניהול ובקרת נשק המיועדת לנהל, לתכנן ולעקוב אחר כלי הנשק ומחזיקי כלי הנשק בארגון. המערכת מתאימה לחברות אבטחה ולארגונים המנהלים מחסן נשק או מספר מחסנים.

גרפים ודוחות מלאי נשק

מסך ניפוק נשק ותחמושת למאבטח:

הוצאה מסודרת של נשקים מהמחסן

נשר לניהול מחסני נשק – יכולות המערכת:

 • הוספה וגריעה של כלי נשק למחסן,
 • ניפוק למחזיק הנשק והחזרה,
 • אפשרות להחתמת מקבל הנשק באמצעות Pad,
 • הדפסת הרישיון כולל חותמת הארגון למחזיק נשק בודד או לקבוצה,
 • הפקדת נשק בכספת,
 •   העברה חמה, מנהל את כל הפרטים הקשורים לקבוצת של נושאי נשק לקבוצת כלי נשק באתר,
 • העברת נשק לתיקון ומעקב להחזרתו,
 • התראות אוטומטיות לביצוע מטווח למחזיק נשק לפי תאריך חידוש,
 • התראות אוטומטיות לקבלת הצהרת בריאות ממחזיק נשק.
 • התראות נוספות לביצוע תדריך אישי, ריענון נוהל פתיחה באש ועוד.
 • שליחת התראות אוטומטיות למחזיק הנשק לביצוע התנאים הנדרשים. 
 • מעקב והתראות על חוסר נתונים בנתוני מחזיקי נשק, 
 • ריכוז כל המידע על כלי הנשק בטבלה אחת,
 • מגוון דוחות תפעוליים לשימוש מנהל המחסן וההנהלה.
 •   הבחנה של סטטוס הנשק לפי צבע לדוגמה: רשומה בצבע אדום – נשק מנופק, בצבע שחור – פנוי,
 • גרפים לתצוגה מהירה של מצב הנשק ופעילויות נדרשות,
 • אפשרות לנהל מספר מחסנים עם בקרה מרכזית,
 • המערכת ידידותית למשתמש,
 • מערכת הרשאות מתקדמת,
 • טבלאות להבטחת עדכון נתונים בצורה אחידה כך שההתראות והדוחות יהיו נכונים.
 • זמין להתקנה ותפעול בזמן קצר.