אפליקציית בקרת מורשי כניסה למוסדות חינוך- גני ילדים, בתי-ספר ומוסדות ציבור

מערכת / אפליקציה  לניהול מורשי כניסה מבית קומפיוצ'ר פותחה לבקשת קבטי"ם ונועדה למעקב, בקרה וניהול אנשים הנכנסים או המבקשים להיכנס לגני ילדים שכידוע בהם אין מאבטחים בשער. בהמשך שודרגה המערכת כך שהיא נותנת פתרון מלא לנושא לכל אתר: בתי ספר, מתנסי"ם, מבני ציבור ועוד. השורה התחתונה – המערכת מבצעית ומתאימה במלואה  לניהול מורשי כניסה בכל יחידות וגופי הרשות המקומית.

המערכת פועלת כאפליקציה בטלפון הנייד, באמצעותה יכול כל מאבטח, גננת (וכל בעל תפקיד בבית הספר/בגן ובכל מוסד חינוכי אחר ). המערכת מנוהלת כאפליקציה בטלפון הנייד של הקב"ט או כל בעל תפקיד אחר שנקבע כמורשה לכך, או  במחשב שולחני במשרד קב"ט.

המערכת מאפשרת ניהול הרשאות חכם, כך שרק מורשי כניסה יקבלו את האישור, התיעוד המלא יעשה אוטומטית. המערכת משמשת גם ככלי בקרה למעקב ואחזור מידע על כניסות למתחם.

במערכת מוזנים באופן שוטף שמות מורשי הכניסה ובמקרה של מוסדות חינוך לאחר שהציגו אישור משטרה מתאים. ניתן לצרף גם תמונה לכרטיס של האדם.

לאחר התקנת האפליקציה בנייד של גננת או מזכירה או מאבטח, הפעלתו פשוטה וקלה ביותר:

  1. פתיחת האפליקציה. (בפעם הראשונה נדרש שם משתמש וסיסמה, בהמשך הכניסה אוטומטית).
  2. קבלת תעודת זהות או רישיון נהיגה מהמבקש להיכנס.
  3. הקלדת מספר ת.ז
  4. על  מופיע מסך מאושר / לא מאושר.

האפליקציה ניתן לניהול מהנייד של מנהל/ים או ממחשב שולחני במשרד קב"ט.

המנהל או מי שהורשה לכך במערכת ההרשאות, יכול לצפות ברשימת כל מורשי הכניסה או ברשימת כל המשתמשים, בהתאם לשיוכם הארגוני. ניתן לשלב בכרטיס המורשה תמונה ואישור משטרה להיעדר רישום כלשהו.

C:\Users\User\Desktop\תמונה3.jpg
דוגמאות מתוך מסכי אפליקציית ניהול מורשי כניסה למוסדות חינוך

המערכת מבצעית וזמינה לתפעול.