דוכיפת – מערכת מבט

מערכת מבט הינה תוכנה מתקדמת רב שכבתית, חוצת ארגון, לניהול אירועים, משימות ותשתיות, ולהצגת כשירות הארגון ברגיעה, במוכנות לחרום ובתפעול בחרום.

מבט, מתוצרת קומפיוצ'ר, נותנת מענה לצרכים המרובים של הרשות המקומית בתחומי הביטחון והאבטחה.

דוכיפת

ליבת מערכת מבט הינה ה"דוכיפת" – מערכת ניהול "היברידית" לרגיעה ולחרום, המתכללת את כל יישומי הביטחון והאבטחה, ניהול האירועים (לרבות תפעול החמ"ל), הפניות והמשימות – משדרגת אותם ויוצרת אינטגרציה ביניהם על מסד נתונים אחוד. 

מערכת "דוכיפת" נותנת מענה מערכתי כולל לכל צרכי העיר. המערכת יכולה להשתלב ולפעול לצד וביחד (= ממשקים) עם מערכות עירוניות ממוחשבות אחרות ובהתאם להוות מכפיל כוח ממשי.

תנאי תפעול בסיסיים

כדי שהמערכת תוכל לתפקד בשעת חירום היא צריכה להיות בעלת תכונות היסוד הבאות:

 • תפעול מלא גם בעת נפילת תקשורת האינטרנט
 • תפעול רציף גם בעת נפילות חשמל
 • שמירה על רציפות תפקודית
 • פשטות הפעלה, קלות ונוחות בתפעול

תשתיות העיר לחרום

מערכת מבט חייבת להיות בעלת יכולת להכיל מידע חיוני והכרחי על כל התשתיות העומדות לטובת העיר לחרום.

פירוט על התשתיות העומדות לטובת העיר  בפרק חירום/מל"ח במערכת מבט.

ניהול תהליכים בחירום

מערכת מבט חייבת להיות בעלת יכולת ניהול המידע, הצרכים והתהליכים הייחודיים לחרום.

1. ניהול המידע.

דוגמה א' – כוח אדם. – ציוות כ"א לחירום בהתאם לתקני כ"א מאושרים ע"י משרד הכלכלה ובהתאמה לצרכי העיר, – ביצוע הליך אוטומטי לריתוק משקי מול משרד הכלכלה להבטחת הכיסוי הכלכלי – שכר וביטוח, – ניהול מתנדבים ושיבוצם למשימות בשגרה ובחרום.

דוגמה ב' – ריכוז מידע חיוני לרווחת הציבור, לרבות הכנת הודעות נצורות אשר יופצו בעת הצורך במגוון תחומי צרכים בחרום כגון, חלוקת מים, איחוד מרפאות בחרום, בתי מרקחת פעילים בחירום, שינויים בקווי תחבורה ציבורית ועוד כיו"ב.

2. ניהול תהליכים ייחודיים לחירום.

לדוגמה: חלוקת מים בחירום. משלב ניהול לוגיסטי בדבר המיכלים ועוקבי המים הזמינים ותכולתם, האמצעים לשינועם – רכבים ונהגים, מארזי המים המינרלים לחלוקה, הצבת גדרות, מתנדבים וסדרנים לשמירת הסדר הציבורי בעת החלוקה ועוד.

3. ניהול הפצת המידע.

3.1 הפצה פנים ארגונית: הן לצורך (א) מתן התראה על נפילת טיל/ פיגוע חבלני, והן לצורך (ב) הפעלה ושינוע כוחות סיוע פנים רשותיים.

3.2 הפצת מידע חיוני לציבור הרחב – (א) הפצת הודעות נצורות לפי הצורך כגון, חובת הרתחת מים לשתייה, איחוד מרפאות ושירותי מעבדות, כספומטים פעילים, שינויים בקווי תחבורה ציבוריים ועוד. (ב) הכנת הודעות אד-הוק בהליך ממוחשב מקוצר. (ג) רשימת מתרגמים פוטנציאליים לתרגום הודעות אד-הוק לפי מגוון שפות נדרשות.

המערכת כוללת, בין היתר, את התכונות והיתרונות הבאים:

 • מענה מלא לתפעול הרשות במצבי חרום ע"פ תרחישים מוגדרים מראש וסד"פ מובנה.
 • סד"פ לטיפול מופיע בכל רמה ניהולית. כל ביצוע מטלה נגרע מהסד"פ עד להשלמת כל הפעולות הנכללות בסד"פ.
 • למערכת כלים לטיפול במקביל עם מספר אירועי אפר"ן, מטחי טילים וכיו"ב.
 • פועלת במספר רבדים ניהוליים וכן גם בחלוקה למכלולים ולרובעים.
 • הזרמה רוחבית דו-כיוונית של המידע בין המכלולים.
 • הודעות מתפרצות, להפצת מידע ולמתן הנחיות פעולה, במספר כלים – רשת הארגון, דוא"ל, SMS – למכותבים לידיעה ומכותבים לפעולה כולל סד"פ.
 • "תוכנת 106" – ניהול ובקרת אירועי רגיעה תוך מתן תשומת לב לאזרח.
 • עמידה בכל יעדי רציפות התפקוד.
 • מחשוב תהליך הערכת מצב והצגת תמונת מצב. מאפשר צמצום הישיבות למינימום.
 • הצגת מצב העיר וכשירותה באופן ויזואלי ב 4 רמות פירוק.
 • ניהול במקביל של יומן אירועי חירום וביטחון, יומן פניות התושבים ויומן משימות של הנהלת העיר
 • הודעות מתגלגלות לשמירת ידע בהחלפת משמרות בחמ"ל ובמוקד .
 • שילוב טכנולוגיות מיפוי ממוחשב, יישומי מובייל ומולטימדיה.
 • שילוב מצלמות באירועים.
 • הפקת מגוון רחב של דוחות במבנים מוגדרים מראש ולרבות הפקת דוחות אד-הוק במבנים שונים לפי הצורך המיידי.
 • מערכת הרשאות חכמה מנתבת כל משתמש לפינת העבודה שלו ומאפשרת ניווט על פי הרשאותיו.
 • ממשק עם מערכת השועל של פיקוד העורף. מבוסס על דוחות אקסל.
 • המערכת נבנתה כך שתוכל לפעול בחירום, גם ללא אינטרנט וממחשב גיבוי.