מערכת "תמסח" תיק שטח ותיק בטחון מוסדי אחודים

תיק השטח הממוחשב ותיק ביטחון מוסדי הממוחשב אוחדו למערכת ממוחשבת  אחת הנותנת מענה לדרישות החלות על מוסדות חינוך, בתי ספר, גני ילדים ומבנים  ציבוריים. הוא בנוי על פי דרישות הגופים הרלוונטיים ובכללם משטרת ישראל, משרד החינוך, כיבוי אש, גופי הצלה נוספים ומנגנון רישוי עסקים. המערכת שזכתה לשם "תמסח" מהווה  מרכז מידע ממוחשב ומעודכן המשמש את כלל כוחות ההצלה והביטחון. מבטיחה מסד נתונים המאפשר יכולת פעולה מהירה, שכידוע מהווה מרכיב חשוב ביותר לתוצאה שתושג. יכולת עדכון מהירה וקלה ברמת המשתמש, וזאת בהתאם למערכת הרשאות הנקבעת על ידי הלקוח. מערכת "תמסח " נותנת מענה גם למתקני קליטה במסגרת תיק פס"ח יישובי.

למערכת "תמסח" צורפו תוכנות נוספות מבית היוצר של קומפיוצ'ר מחשבים, פרי פיתוח מתקדם הנוצר על פי דרישות וצרכים של מנהלי ביטחון וקבט"י מוסדות חינוך בשטח והן:

 • פק"מ/תכניות אבטחה ברגיעה ובחרום כפרק מובנה בתיק "תמסח".
 • הודעות חרום לבעלי תפקידים רלוונטיים במצבי חרום ועל פי תרחישים שנקבעו, כל מוסד חינוך בהתאם למה שהוגדר בתיק
 • תכנית עבודה שנתית לרכזי ביטחון מוסדיים ולקב"ט מוס"ח יישובי, גם כן כפרק מובנה ב"תמסח".
 • אפליקציית ניהול ובקרת מורשי כניסה למוסדות חינוך: בתי ספר וגני ילדים כאפליקציה עצמאית
השורה התחתונה לראשונה בעולם מערכת ממוחשבת אחת המאחדת את תחומי הביטחון ברגיעה ובחירום במוסדות החינוך. מערכת מצילת חיים!    

יתרונות מערכת "תמסח"

 • המערכת נותנת מענה מלא לדרישות משטרת ישראל, משרד החינוך, כיבוי אש, גופי הצלת חיים ורישוי עסקים.
 • כולל שרטוטים של כל בניין, קומה ואגף עליהם מסומנים המרכיבים הנדרשים ופתיחת תמונות רלוונטיות.
 • יכולת להצביע ולהתמקד על כל אלמנט במפה/שרטוט וכניסה לטבלת נתונים נדרשים לאותה נקודה.
 • כמות תמונות בהתאם לצורך ללא הגבלה, קטעי וידאו וקטעי קול.
 • זמינות התיקים – לכל משתמש שיהיה מקושר לשרת או לרשת, הן לגורמי החילוץ והביטחון, לאחראים במתקן ולגורמים נוספים.
 • התיק משתלב במודול ניהול הרשאות. אין הגבלה למספר המשתמשים.
 • טבלאות המערכת מבטיחות אחידות, מניעת שגיאות הזנה ואחזור מידע ברמה גבוהה.
 • יכולת הדפסת התיק או העלאתו כקובץ גם על דיסק – און-קי, כולו או עמודים נבחרים בהתאם לצורך.
 • תכניות אבטחה ברגיעה ובחרום מובנות במערכת "תמסח" ונותנת מענה לניהול ושליטה באירועים מסכני חיים כמו: שריפה, רעידת אדמה, אירוע פח"ע, אירוע פלילי, ירי רקטות, תאונות הכוללות נפעים רבים ועוד.
 • המערכת כוללת הודעות  SMS לבעלי תפקידים כפי שהוגדרו בתיק השטח ובהתאם לתרחישים שנבחרו.
 • תכנית עבודה שנתית לרכז ביטחון מוסדי ( עב"ט לשעבר) ולקב"ט מוס"ח היישובי המאפשרת דיווחים אחידים (בהתאם להנחיות אגף ביטחון משרד החינוך) והוצאת דיווחים על מימוש התכנית בחתכים שונים לצורך מעקב ובקרה.
 • אפליקציית מורשי כניסה המבטיחה כניסת עובדי קבלן או נותני שירותים רק במידה ואושרו בהתאם לנהלים. מאפשרת בקרה ומעקב.
 • אפליקציית בקרת מוס"ח תוכנת מובייל חכמה המועדכנת בזמן אמת תוך כדי ביצוע הביקורת.

נשמח להיפגש על מנת להציג לכם את המערכת המבצעית      בכבוד רב

שמאי גולן קומפיוצ'ר מחשבים

0542499000  sgolan11@gmail.com

.