מערכת מבט לשליטה ובקרה

מבט לעיר מאובטחת

מערכת "מבט" החדשה הינה מערכת חוצת ארגון המספקת מענה להכנה ולתפעול הביטחון ברשות המקומית ברגיעה ובחרום בכל המכלולים, האגפים ומחלקות הרשות. המערכת הינה שדרוג משמעותי של תוכנת מל"ח הן בתחום …